natieranie striech striekanieMy používame väčšinou technológiu striekania tzv. Airless pretože za nás je to najefektívnejší spôsob.

Farbu nanesieme rovnomerne aj na nedostupné miesta  a keďže používame epoxidové a polyuretánové farby pri zachovaní odporúčanej hustoty farby od výrobcu je pri väčších plochách nereálne aplikovať tieto druhy farby štetcom alebo valčekom.

Štetec a valec sú vhodné prostriedky na nanášanie malých plôch, hustotou a obsahom sušiny menším (syntetické farby).