V prvom rade musíte mať dôkladne pripravený podklad pred natieraním (zbavenie všetkých nečistôt hlavne prachu, machu, lišajníkov a starého náteru) a zvoliť správny tip farby to je základ úspechu, aplikácia nanášania farby nie je až taká dôležitá v tomto smere.

Z dlhoročných praktických skúseností si dovolíme tvrdiť, že životnosť obnovy náteru strechy závisí predovšetkým od dôkladnosti a technického prevedenia vykonanej práce a od správneho zvolenia materiálu čiže farby.

V prvom rade musím podotknúť, že cena zodpovedá kvalite a náročnosti odvedenej práce.

My používame väčšinou technológiu striekania tzv. Airless pretože za nás je to najefektívnejší spôsob.

V prvom rade si porovnať viacerých zhotoviteľov s podloženými referenciami alebo najlepšie s odporúčaním. Porovnať technický postup prevedenie.