nater strechy zivotnostZ dlhoročných praktických skúseností si dovolíme tvrdiť, že životnosť obnovy náteru strechy závisí predovšetkým od dôkladnosti a technického prevedenia vykonanej práce a od správneho zvolenia materiálu čiže farby.